MISERICORDIA

Franciszek: dzięki Duchowi Świętemu Jezus jest blisko nas!

Franciszk(14)Dzięki Duchowi Świętemu nie jesteśmy sami: Jezus jest blisko nas, jest pośród nas, jest w nas! – przypomniał Franciszek podczas niedzielnej modlitwy „Regina Coeli” w Watykanie.

Publikujemy tekst papieskich rozważań.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do Wieczernika. Podczas Ostatniej Wieczerzy, przed swoją męką i śmiercią na krzyżu Jezus obiecywał apostołom dar Ducha Świętego, który będzie miał za zadanie nauczanie i przypomnienie wspólnocie uczniów Jego słów. Sam Jezus mówi: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26). Pouczenie i przypomnienie. Tego dokonuje Duch Święty w naszych sercach. Na przykład, kiedy codziennie czytacie – jak wam doradzałem – fragment, kilka słów z Ewangelii, trzeba prosić Ducha Świętego: „Abym zrozumiał i pamiętał te słowa Jezusa”. A potem trzeba czytać ten fragment, codziennie… Ale wcześniej potrzebna jest modlitwa do Ducha Świętego, obecnego w naszych sercach: „Abym zrozumiał i pamiętał”.

Jezus w chwili, kiedy ma powrócić do Ojca zapowiada przyjście Ducha Świętego, który przede wszystkim nauczy uczniów coraz pełniejszego zrozumienia Ewangelii, przyjęcia jej w swoim życiu i uczynienia jej żywej i czynnej poprzez świadectwo. Powierzając apostołom – co znaczy właśnie „posłanym” – misję głoszenia Ewangelii na całym świecie, Jezus obiecuje, że nie pozostaną sami: będzie z nimi Duch Święty, Pocieszyciel, którzy stanie obok nich, co więcej będzie w nich, aby ich bronić i wspierać. Jezus powraca do Ojca, ale nadal towarzyszy i naucza swoich uczniów za pośrednictwem daru Ducha Świętego.

Drugi aspekt misji Ducha Świętego polega na pomocy apostołom, aby przypomnieli sobie słowa Jezusa. Boski Mistrz już przekazał to wszystko, co miał zamiar powierzyć apostołom: wraz z Nim, Słowem Wcielonym, objawienie jest pełne. Duch Święty przypomni nauczanie Jezusa w różnych konkretnych okolicznościach życia, aby je można wprowadzać w życie. Właśnie to ma miejsce także i dziś w Kościele, kierowanym światłem i mocą Ducha Świętego, aby mógł zanieść wszystkim dar zbawienia, czyli miłość i miłosierdzie Boga.

Nie jesteśmy sami: Jezus jest blisko nas, jest pośród nas, jest w nas! Jego nowa obecność w historii zachodzi poprzez dar Ducha Świętego, za pośrednictwem którego można nawiązać żywą relację z Nim, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Duch Święty, który zstąpił na nas przez sakramenty chrztu i bierzmowania działa w naszym życiu. On nas prowadzi w sposobie myślenia, działania, odróżniania, co jest dobre, a co złe. Pomaga nam praktykować miłosierdzie Jezusa, Jego dawanie się innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym.

Nie jesteśmy sami! A znakiem obecności Ducha Świętego jest również pokój, który Jezus daje swoim uczniom: „pokój mój daję wam” (w. 27). Różni się on od tego, jaki ludzie sobie życzą i jaki próbują zrealizować. Pokój Jezusa wypływa ze zwycięstwa nad grzechem, egoizmem uniemożliwiającym byśmy się wzajemnie miłowali, jak bracia. Jest on darem Boga i znakiem Jego obecności. Każdy uczeń, wezwany dziś by podążać za Jezusem, niosąc krzyż, otrzymuje w sobie pokój Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego w pewności Jego zwycięstwa i w oczekiwaniu na Jego ostateczne przyjście.

Niech Maryja Panna pomoże nam posłusznie przyjąć Ducha Świętego jako wewnętrznego nauczyciela i jako żywą pamięć Chrystusa w naszej codziennej podróży.

Po modlitwie „Regina Coeli”:

Drodzy Bracia i Siostry!

Serdeczną myśl kieruję do naszych braci z Kościołów Wschodnich, którzy obchodzą dziś Wielkanoc. Niech Zmartwychwstały Pan przyniesie wszystkim dary Swego światła i pokoju. Christos anesti! [Chrystus zmartwychwstał].

Z głębokim smutkiem przyjmuję tragiczne wiadomości napływające z Syrii, dotyczące spirali przemocy, która nadal pogarsza i tak już rozpaczliwą sytuację humanitarną w tym kraju, zwłaszcza w mieście Aleppo, zbierając żniwo niewinnych ofiar, nawet wśród dzieci, chorych i tych, którzy z wielkim poświęceniem niosą bliźnim pomoc. Wzywam wszystkie strony konfliktu do przestrzegania zawieszenia broni oraz umocnienie trwającego dialogu, będącego jedyną drogą, która prowadzi do pokoju.

Jutro w Rzymie rozpoczyna się Międzynarodowa Konferencja na temat „Zrównoważony rozwój i najbardziej bezbronne formy zatrudnienia”. Oby to wydarzenie mogło uwrażliwić władze, instytucje polityczne i gospodarcze oraz społeczeństwo obywatelskie, taki model rozwoju, który bierze pod uwagę ludzką godność, przy pełnym poszanowaniu przepisów prawnych dotyczących pracy i środowiska.

Pozdrawiam was wszystkich pielgrzymów przybyłych z Włoch i innych krajów. W szczególności pozdrawiam wiernych z Madrytu, Barcelony i Warszawy, a także Wspólnotę Abrahama, zaangażowaną w projekty ewangelizacji w Europie, pielgrzymów z Olgiate Comasco, Bagnolo Mella i kandydatów do bierzmowania z Castelli Calepio.

Pozdrawiam Stowarzyszenie „Meter”, które od wielu lat walczy z wszelkimi formami wyzysku wobec nieletnich. To jest tragedia! Nie wolno nam tolerować wykorzystywania dzieci! Musimy bronić dzieci i trzeba surowo ukarać sprawców. Dziękuję za wasze zaangażowanie i odważnie działajcie dalej!

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominajcie, by modlić się za mnie. Smacznego obiadu i do zobaczenia!