MISERICORDIA

Intencja modlitewna – Jana

Drogie siostry i bracia, jeśli jest to możliwe, chciałbym ponownie prosić waszą
grupę modlitewną o modlitwę, ja tego bardzo potrzebuję.. Wiele
lat po moim nawróceniu doświadczam ustawicznych bolesnych męczeństw
głębokiej winy, bardzo silnych opresji diabolicznych i fałszywy obraz
Boga głęboko zakorzeniony w moim sercu..diabeł mocno mnie atakuje z
pokusami winy, nie potrafię opisać tej siły, jestem tak wyczerpana.
Proszę módlcie się, aby Pan głęboko uzdrawiał wszystkie moje rany z
grzechów swoją bezwarunkową miłością i abym naprawdę nie patrzyła nigdy
więcej wstecz z poczuciem winy. Dziękuję bardzo za wszystko! Niech Bóg
wynagrodzi wam za wszystkie wasze modlitwy za mnie! Jana, Slowacja