MISERICORDIA

Intencja modlitewna – Jana

Drogie siostry i bracia, jeśli jest to możliwe, bardzo proszę,
chciałbym jeszcze raz prosić waszą grupę modlitewną o modlitwę, mam
nadzieję, że po raz ostatni.. Proszę, módlcie się, abym naprawdę z
całego serca wiedziała, że byłam kochana przez Boga także w moich
przeszłych grzechach i abym poznała Go takim, jakim On jest naprawdę –
bezwarunkową miłością. Jestem tak bardzo wyczerpana tymi wieloletnimi
mękami głębokiej winy i diabolicznych kłamstw o Bogu i mojego wstydu.
Nie mogę opisać tego cierpienia. Jestem bardzo wdzięczna za wszystkie
modlitwy! Niech Bóg wynagrodzi za wszystko! Jana ze Słowacji