MISERICORDIA

Intencja modlitewna – Sylwia

Proszę o modlitwę.
Proszę o pokoj w moim sercu,w mojej Rodzinie i w moim środowisku.
Proszę o zdrowie,o uzdrowienie mojej nogi.
Proszę o miłość, która przezwycięża wszystko i nigdy nie przemija.
Proszę o dary, owoce, wszelką moc Ducha Świętego.
Niech Bóg wejdzie w moje wszelkie zawodowe i finansowe sprawy i niech na to wszystko ześle Bożą łaskę.
Niech On to wszystko zabezpiecza.
Proszę o nieustanne wstawiennictwo Matuli Bożej i całego Nieba.
Niech moje życie będzie Bogiem przesiąknięte.
Proszę o modlitwę, o zwycięstwo, we wszystkich intencjach, które noszę w sercu.
Proszę o wszystkie potrzebne łaski, uwolnienie od wszelkiego zła i ochronę przed wszelkim złem, widzialnym i niewidzialnym.
Niech dobry Bóg podaruje mi szczęście.
Proszę, żeby moje życie stało się uwielbieniem Boga.
Proszę, żeby moje życie stało się na  chwałę Bożą zwycięstwem.
Bóg zapłać.
Sylwia.