MISERICORDIA

Intencja modlitewna – Sylwia

Proszę o modlitwę dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski.
Proszę o modlitwę, o miłosierdzie Boże i Ducha Świętego,o uwolnienie,uzdrowienie z mojej choroby.
Proszę o modlitwę błagalna, o miłosierdzie Boże i Ducha Świętego w Bogu wiadomej intencji.
Proszę o modlitwę o skuteczną ochronę przed złem widzialnym i niewidzialnym. Bóg zapłać. Sylwia.