MISERICORDIA

Jezus na stadionie

Jezus na stadionie

Zwracamy uwagę na godzinę wejścia na stadion. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 9:00, zatem na stadion należy przybyć na tyle wcześnie, aby o godzinie 9:00 być już na swoim miejscu (numer sektora i miejsca znajduje się na wejściówce).

Zgodnie z regulaminem po godzinie 10:00 nie będzie możliwości wejścia na stadion.

Plan rekolekcji Jezus na stadionie 18 lipca 2015 r.:

8.00 Wejście na stadion
9.00 Rozpoczęcie i różaniec
9.30 Uwielbienie
10.00 Konferencja I – o. John Bashobora
11.30 Przerwa na kawę
12.00 Konferencja II – o. John Bashobora
13.30 Przerwa na obiad
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i uwielbienie
15.30 Konferencja III – o. John Bashobora
17.00 Przygotowanie do Eucharystii
17.30 Eucharystia
19.30 Przerwa na kolację
20.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie – o. John Bashobora
22.00 Zakończenie