MISERICORDIA

I Diecezjalne Spotkanie Kobiet

Zapraszamy na I Diecezjalne Spotkanie Kobiet, które odbędzie się dnia 24 listopada 2018r. w Babimoście.

PROGRAM SPOTKANIA

część I (otwarta)

Miejsce: Kościół pw. św. Wawrzyńca w Babimoście

9.30 – rejestracja

10.00 – Msza Św.

11.30 – konferencja dr Anny Saj

część II (zamknięta)

Miejsce: Podmokle Małe

13.30-17.00 – obiad i wspólna modlitwa Magnificat, dzielenie, modlitwa

MAGNICIFAT jest adresowany do kobiet. Jego celem jest pomoc kobietom w coraz większym otwieraniu się na działanie Ducha Świętego przez coraz większe powierzenie się Chrystusowi jako Panu. Dokonuje się to przez miłość, służbę i dzielenie się Dobrą Nowiną o zbawieniu. W ten sposób MAGNICIFAT stwarza mozliwość wzrostu w wierze i świętości.