MISERICORDIA

IV PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO SANKTUARIUM PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI W MIĘDZYRZECZU

pielgrzymka_miedzyrzecz_2016

W sobotę 17 września odbędzie się IV Pielgrzymka Mężczyzn do sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu. Myślą przewodnią będą słowa zaczerpnięte z Listu do Rzymian: ” Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża” (Rz 12, 2).

P  R  O  G  R  A  M

godz. 930 – Jutrznia ku czci Męczenników Międzyrzeckich we wsi Święty Wojciech.

godz. 1015 – Wyjście z relikwiami Pierwszych Męczenników    Polskich do sanktuarium.

godz. 1100 – Panel pielgrzymkowy:

– świadectwa mężczyzn

– konferencja „Męskie zmagania z finansami” – Wojciech Nowicki, Instruktor         Chrześcijańskiej Edukacji Finansowej CROWN, wraz z żoną Małgorzatą autor książki „Uzdrowienie Finansów”, ojciec dwojga dzieci

– dyskusja

– możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

godz. 1300 – Msza św.